Drogownictwo

Bieżące utrzymanie dróg

 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznych i niebitumicznych
 2. Wykonanie skropień emulsją asfaltów
 3. Układanie mas bitumicznych
 4. Remonty obiektów mostowych i drogowych (wiadukty, estakady)
 5. Roboty brukarskie
 6. Oznakowanie pionowe, poziome
 7. Stałe i tymczasowe organizacje ruchu drogowego
 8. Zamiatanie dróg i ulic
 9. Koszenie poboczy, rowów, skarp i przeciwskarp nasypów i wykopów
 10. Wycinka drzew, nasadzenia
 11. Karczowanie, frezowanie pni i krzewów
 12. Roboty ziemne, przygotowawcze, niwelacja i rekultywacja terenu.
 13. Zimowe utrzymanie dróg i wielosezonowe utrzymanie sieci drogowej
 14. Remonty cząstkowe nawierzchni
 15. Urządzenia zabezpieczenia ruchu drogowego
 16. Kierowanie ruchem drogowym

Sprzęt

1 Frezarka nawierzchni asfaltowych Wirtgen W1000 i Wirtgen W50
2. Układarka – rozściełacz Vogele SUPER 8000
3 Termos Hydrog utrzymujący stałą temperaturę.
4. Skrapiarka
5 Samochody samowyładowcze 8 szt
6. Samochody do zimowego utrzymania dróg z pługami i posypywarkami 18 szt.
7. Zamiatarki drogowe 4 szt.
8. Pojazdy typu unimog 2 szt. z osprzętem do koszenia, mycia i odśnieżania.
9. Koparko – Ładowarki 2 szt.
10. Koparki podsiębierne 2 szt.
11. Ładowarka teleskopowa.
12. Walec wibracyjny HAMM HD 12 3200 kg
13. Drobny sprzęt pomocniczy  taki jak: młoty, wiertnice, przecinarki, sprężarki.